I 2014 blev Vejle valgt til ”Elevvenlig kommune” på baggrund af vores omfattende implementeringsarbejde med reformen. Eleverne var meget aktive i arbejdet og har haft to pladser i den centrale styringsgruppe for arbejdet.

Vi har inkluderet eleverne i diverse beslutningsprocesser i forhold til nye tiltag, og der er lyttet til Fælleselevrådets idéer og inputs til en ny og længere skoledag.