Vejle Fælleselevråd har siden 2012 været medlem af Dansk Skoleelever (DSE), som er en landsdækkende tværpolitisk interesseorganisation for danske skoleelever.

Organisationens formål er at skabe ”Det gode skoleliv” ved at varetage elevernes interesse over for politikerne, presse og interessenter inden for skoleområderne.

Læs mere om DSE på www.skoleelever.dk