Af Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland.

Innovation er på alles dagsorden. Også i uddannelsesverdenen – hvor man ikke bare skal undervise i innovation, men også forholde sig innovativt til både læreprocesserne og skolens udvikling. Men hvad er innovation? Og hvordan adskiller innovation sig fra den kontinuerlige udvikling?

I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation er, når man bevæger sig ud i hverdagen og finder spændende innovative cases. Pointerne i denne artikel stammer fra en analyse af en række eksempler på praktisk innovation, hvor jeg har set på hvad der igangsætter innovation, hvad der hæmmer; hvilke metoder, der virker; hvad ledelse gør og så videre. Eksemplerne er hentet fra kommuner, regioner og fra statens område og indsamlet og analyseret fra foråret 2006 og til idag. Den indhøstede viden er indtil videre beskrevet i artikler og i to bøger.

Følg med på www.Midtlab.dk

Læs artiklen her: skole-innovation.pdf.