8. juni 2017

Kære Skoleledere
Vi afsluttede i sidste uge Fælleselevrådets arbejdet i dette skoleår med fremlæggelse for Børne- og Familieudvalget. En fremlæggelse, der fik mig som kontaktperson til at skælve af stolthed og som endnu engang bekræftede mig i, at vores elever har så meget at byde ind med, når det handler om at udvikle og berige vores hverdag i skolen.

Fælleselevrådet har arbejdet med forskellige initiativer, der understøtter ”det gode skoleliv” – og de har været meget opmærksomme på, hvad de kan give videre til næste Fælleselevråd, så deres viden og erfaringer ikke går tabt. Det betyder blandt andet, at vi har:

  • oprettet en blog (detgodeskoleliv.dk), hvor al materiale, referater, informationsvideoer, information vedr. forskellige arrangementer etc. kommer til at ligge. Nærmere info. følger.
  • besluttet os for at lave et netværk af tidligere fælleselevrødder, som dels skal være med på vores første elevdag i september og dels være frivillige hjælpere og vejledere ved forskellige arrangementer.
  • at vi lægger resultater på bloggen fra elevernes egen undersøgelse vedr. ”Bevægelse i undervisningen”, som har været ét af fokusområderne i år. Resultaterne af undersøgelsen betyder, at det igen bliver sat i fokus på forskellig vis næste år.

Synlighed og ønsket om at træne evnen til at involvere elevrødderne på skolerne meget mere har været et stærkt ønske for dette års elever. Vi har derfor indgået en række samarbejder med forskellige aktører i byen, som også har fokus på elevinvolvering bl.a. ”det politiske talenthold” på Campus Vejle og Spotlight.

Omkring samarbejdet med Spotlight skriver Søren Raffnsøe:

Fælleselevrådet og Spotlight indleder samarbejde.

Efter en række udviklings-workshop med både aktører, kulturinstitutioner og kunstnere, blev der isoleret et væsentligt spørgsmål for at sikre den forsatte udvikling af Spotlight;

Hvordan får vi inddraget børnene og de unge i en stærkere dialog om vedligeholdelse og udvikling af Spotlight?

 

Det afstedkommer, at fælleselevrådet og Spotlight nu indleder et formaliseret samarbejde.

 

Til ”Elevdag 2017”, vil processen starte i samarbejde med ”Danske Skoleelever”, som står for dagen

  1. 6. september. Spotlight vil på dagen står for et af programpunkterne, hvor målsætning og vision for Vejle Fælleselevråd vil blive kombineret, fortolket og forstærket i et samarbejde med en kunstner, som Spotlight stillet til rådighed.

Processen vil fortsætte frem mod Spotlight festivallen i uge 38. I hele ugen vil repræsentanter fra elevrådene på udvalgte skoler være synlige med en performance aktivitet i alle fem festival byer.

Det er eleverne, der i samarbejde med kunstneren, sætter rammen for både indhold og udtryk af dette forløb for at indfri de ovenstående målsætninger.
Procesforløbet sammen med Spotlight vil helt sikkert afføde nogle nye spørgsmål eller give os viden om udfordringer. Disse vil være afsættet for en Ungekonference for alle elevrødder, som også er ”født” i år.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Agerby Schultz
Koordinator for Fælleselevrådet