9. november 2017

VFE – Vejle Fælleselevråd.

Som lovede deltog Vejle Fælleselevråd til debatdagen på Campus Vejle. Dagen gik ud på at stille, samt få besvarelse fra de politikere der i år stiller op til kommunevalget den 21. november.

Debatten startede ud med en præsentation fra de enkelte politikkere der var mødt, efterfulgt af et indledende spørgsmål fra vores formand Signe. Efterhånden som debatten blev mere varm, kom flere og flere stikkende spørgsmål blandt politikkerne og eleverne fra Campus Vejle.

Meningen med debatten ift. Vejle Fælleselevråd, var at få et større indblik i vores arbejde til dagligt.

Med venlige hilsner Vejle Fælleselevråd.