Tidligere i dag blev skoleårets første fælleselevråd afholdt. 6 nye repræsentanter, 4 erfarne fra sidste år, og 3 suppleanter kunne starte arbejdet.

Et af de vigtigste punkter på dagsordenen var valget til formand, næstformand og sekretær. Efter en kort afstemning endte posterne således:

Formand – Tilde Pedersen Lemming

Næstformand – Mary Dao

Sekretær – Dunia Wu

Suppleant: Mathilde Østerbye Madsen

Efter starten, hvor repræsentanterne og suppleanterne lærte hinanden at kende kunne arbejdet begynde. Der skulle besluttes hvad fælleselevrådet primært vil bruge deres kræfter og ressourcer på i det kommende skoleår.

En del emner kom på bordet, og de emner blev grundigt diskuteret af samtlige repræsentanter, inden at tre emner blev besluttet.

Det første emne er bevægelser i skolerne, da fælleselevrådet mener at undervisningen som regel ikke indeholder nok bevægelse.

Det andet emne er kurser. Fælleselevrådet er meget interesseret i at arrangere kurser for både elever og lærere. Kursernes indhold skal gerne variere, og komme forbi de vigtigste ting i skolelivet.

Det sidste emne er arrangementer. Fælleselevrådet vil gerne styrke trivslen både på skolerne, og på tværs af skolerne, og vil derfor arbejde på arrangementer der vil styrke skoleelevernes trivsel.

De tre emner vil selvfølgelig ikke være det eneste som fælleselevrådet vil arbejde med. Repræsentanterne vil forsøge at komme ind over så mange områder som muligt i forbindelse med skolelivet i Vejle Kommune.